jueves, 30 de mayo de 2024

ANNI ALBERS

EXPOSICIÓ VAM SER I SOM DISSENYADORES (març 2024. Alcoi)


 

Informació dissenyadora

_Nom complet: Anni Albers

_Especialitat: Disseny de Producte/Disseny tèxtil

_Data/ciutat de naixement/defunció: Berlín, 12 juny 1889 _Orange, Connectitud, els EUA, 9 Maig 1994

_Nacionalitat: Alemanya

 

Anni Albers, mestra de l'art tèxtil i pionera en el disseny modern, va deixar una petjada indeleble en el món de l'art i l'educació. Nascuda en 1899, Albers va desafiar les convencions de la seua època, destacant pels seus teixits innovadors i patrons geomètrics.

Com a estudiant i professora en la influent Bauhaus, va explorar la intersecció entre art i tecnologia. El seu enfocament revolucionari es reflecteix en l'abstracció de les seues peces, fusionant tradicions tèxtils amb modernitat.

Al llarg de la seua carrera, Anni Albers va trencar fronteres, inspirant a generacions futures i establint-se com una icona del disseny contemporani. 

 


_Cita:

 Les obres d'art ens ensenyen el que és el coratge. Necessitem anar on ningú haja anat abans que nosaltres.

 

The Josef and Anni Albers Foundation

https://www.albersfoundation.org/

Anni Albers – MACBA (última actualització 27.03.2024)

https://www.macba.cat/es/actor/anni-albers/

Anni y Josef Albers: el arte y la vida – IVAM (exposición, 24.02.2022 – 19.06.2022)

https://ivam.es/es/exposiciones/anni-y-josef-albers-el-arte-y-la-vida/


Per què he triat a Anni Albers per Xeles Martínez

Anni Albers era inventora. Veia el potencial artístic a tot arreu, com aquella vegada que va fer un collaret amb el desguàs d'un lavabo i uns clips.

En llocs amb escassetat de recursos explorava amb materials i fins i tot improvisava telers rudimentaris per al seu alumnat. Així aconseguia projectar tot el que sorgia de la creativitat i l'experimentació.

Gaudia del procés de creació, com en un temps filat.

  


 

Exposición FUIMOS Y SOMOS DISEÑADORAS, (marzo 2024. Alcoy)

 

 Información diseñadora

 _Nombre completo: Anni Albers

_Especialidad: Diseño de Producto/Diseño textil

_Fecha/ciudad de nacimiento/fallecimiento: Berlín, 12 junio 1889 _Orange, Connectitud, EEUU, 9 Mayo 1994

_Nacionalidad: Alemana

 


Anni Albers, maestra del arte textil y pionera en el diseño moderno, dejó una huella indeleble en el mundo del arte y la educación.

Nacida en 1899, Albers desafió las convenciones de su época, destacando por sus tejidos innovadores y patrones geométricos.

Como estudiante y profesora en la influyente Bauhaus exploró la intersección entre arte y tecnología. Su enfoque revolucionario se refleja en la abstracción de sus piezas, fusionando tradiciones textiles con vanguardia.

A lo largo de su carrera, Anni Albers rompió fronteras, inspirando a generaciones futuras y estableciéndose como un ícono del diseño contemporáneo.

_Cita

Las obras de arte nos enseñan lo que es el coraje. Necesitamos ir donde nadie haya ido antes que nosotras.

The Josef and Anni Albers Foundation

https://www.albersfoundation.org/

Anni Albers – MACBA (última actualización 27.03.2024)

https://www.macba.cat/es/actor/anni-albers/

Anni y Josef Albers: el arte y la vida – IVAM (exposición, 24.02.2022 – 19.06.2022)

https://ivam.es/es/exposiciones/anni-y-josef-albers-el-arte-y-la-vida/

 


Por qué he elegido a Anni Albers por Xeles Martínez

 

Anni Albers era inventora. Veía el potencial artístico en todas partes, como aquella vez que hizo un collar con el desagüe de un lavabo y unos clips.

En lugares con escasez de recursos exploraba con materiales e incluso improvisaba telares rudimentarios para su alumnado. Así lograba proyectar todo lo que surgía de la creatividad y la experimentación.

Disfrutaba del proceso de creación, como en un tiempo hilado.

 

  Per Cheles Martínez Reig