lunes, 15 de enero de 2024

SHIGERU BANBan, Shigeru

Shigeru Ban. – Barcelona : Gustavo Gili, [1997]

62 p. : il. col. i n. ; 27 cm. – (GG Portfolio)

ISBN 84-252-1721-0

R. 6869

[Sign.: ARQ/BAN/shi]