martes, 27 de enero de 2015

L'ARQUITECTURA DEL SOL = SUNLAND ARCHITECTURE
VVAA.
L'Arquitectura del Sol = Sunland Architecture. - Editat pels Col·legis Oficials d'Arquitectura de Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Murcia, Almeria, Granada, Málaga, Canarias, 2002. - 415 p.: il., col. ; 25x31 cm. ISBN 84-86828-38-4

[Secció: ARQ] [Sign.: ARQ/ARQ]

El llibre i l'exposició L'Arquitectura del sol _ Sunland Architecture és la culminació d'un projecte de recerca iniciat conjuntament, a començaments de l'any 2000, pels Col·legis d'Arquitectes de la costa mediterrània i el de les Canàries, amb l'objectiu d'estudiar l'arquitectura, l'urbanisme i l'ocupació del territori relacionats amb el turisme de sol i platja. Editat en català, castellà i anglès, ... la informació gràfica, que es completa amb diversos articles d'experts, s'ha organitzat en diferents blocs temàtics: les intervencions en el territori, les infraestructures i els equipaments específics, els edificis i els complexos destinats als allotjaments temporals i les urbanitzacions i els immobles residencials de propietat privada.
Hi ha també altres aspectes que es suggereixen en el projecte, com l'assimilació dels corrents arquitectònics europeus o la manera com la idisioncràcia de l'arquitectura moderna ha donat respostes puntuals encertades a diferents problemàtiques, en una arquitectura sotmesa, en general, a una de les especulacions més ferotges i on ha primat l'interès privat sobre el públic, que ha portat a la desaparició, per sempre, de paratges de gran interès mediambiental.