martes, 6 de septiembre de 2022

REVISTES DIGITALS INNOVADORES, CULTURALS, CREATIVES, I D’ACTUALITAT = INNOVATIVE, CULTURAL, CREATIVE AND CURRENT DIGITAL MAGAZINES.

  

KLUID MAG

https://kluidmagazine.com/

METAL

https://metalmagazine.eu/es

VEIN

https://vein.es/

YOROKOBU

https://www.yorokobu.es/

https://www.yorokobu.es/monograficos-descarga-yorokobu/

MINE

https://revistamine.com/