viernes, 23 de octubre de 2020

PUBLICACIONS EN OBERT = OPEN PUBLICATIONS

DI-MAD

https://dimad.org/publicaciones/catalogos/

BC CAMPUS OPENED RESOURCES

https://open.bccampus.ca/browse-our-collection/

OPEN TEXTS

https://opentexts.world/

OPEN ACCESS BOOKS

https://www.doabooks.org/

OPEN LIBRA

https://openlibra.com/es/

REBUS PRESS

https://press.rebus.community/

REDIB: RED IBEROAMERICANA DE INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

https://redib.org/

WIKIBOOKS

https://www.wikibooks.org/

24 SYMBOLS

https://www.24symbols.com/editions/free

 

DIRECTORI DE DIPÒSITS INSTITUCIONALS REBIUN

https://www.rebiun.org/directorio-repositorios-institucionales

 

BIBLIOTEQUES DIGITALS

BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL

https://www.wdl.org/es/

BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA

http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html

BIBLIOTECA VIRTURAL MIGUEL DE CERVANTES

http://www.cervantesvirtual.com/

EUROPEANA

https://www.europeana.eu/es

HISPANA

https://hispana.mcu.es/es/inicio/inicio.do

LIBRARY OF CONGRESS

https://www.loc.gov/search/?fa=partof:open+access+books

PROJECT GUTENBERG

https://dev.gutenberg.org/

COL·LECCIONS DIGITALS DE “THE HENRY FORD”

https://www.thehenryford.org/collections-and-research/digital-collections/expert-sets/

 

TESIS EN LÍNIA

TESIS DOCTORALS EN XARXA

https://www.tdx.cat/

TESEO

https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do

PORTAL DE TESIS DIALNET

https://dialnet.unirioja.es/tesis

OPEN ACCESS THESES AND DISSERTATIONS

https://oatd.org/


CURSOS EN LÍNIA GRATUÏTS

https://www.openculture.com/freeonlinecourses

 

FERRAMENTES PER A LA REALITZACIÓ DE RECURSOS EDUCATIUS EN OBERT

KIT DE REA (Recursos Educativos Abiertos)

https://rebiun.libguides.com/c.php?g=686349

MATERIALES DE FORMACIÓN PARA ESTUDIANTES DE GRADO

https://www.rebiun.org/aprendizaje-investigacion/competencia-digital/material-formacion-estudiantes-grado

SÈRIE DE VÍDEOS QUE EXPLICA EL PROCÉS DE CREACIÓ I PUBLICACIÓ DE LLIBRES DE TEXT EN OBERT

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_HCuxp85e37zYGEJGvwmzVP29A3_3rAd