miércoles, 27 de mayo de 2020

THE SUSTAINABLE FASHION GLOSSARY = GLOSSARI DE MODA SOSTENIBLE


https://www.condenast.com/glossary/glossary-introduction


Condé Nast s’ha associat amb el Centre for Fashion Sustainable (CSF) per a crear este glossari, que vol ser una eina de referència que ajude a la comprensió d’una moda basada en el respecte i la valoració de la Terra i dels que en ella vivim.

El glossari busca proporcionar orientació sobre els temes més rellevants pel que fa a la sostenibilitat en moda: les seues cultures, materials, hàbits de compra i practiques de cura.

Els termes del glossari s’han classificat en quatre categories o temes principals:

 Climate Emergency

 EnvironmentalImpacts of Fashion

 Social, Cultural And Economic Impacts Of Fashion

 Key Elements OfFashion And Sustainability

En esta última categoria trobarem un bon nombre de definicions de diferents tipus de fibres dins de la subcategoria de Materials

Cada categoria inclou un resum introductori que proporciona una visió general del tema, seguit d’una llista ampliada de termes organitzats alfabèticament per a facilitar la navegació.

De moment el glossari sols està en anglés, i anirà ampliant i actualitzant el seu contingut.