jueves, 6 de abril de 2017

SEQÜÈNCIES DELS ORIGENS DE L’ANIMACIÓ CINEMATOGRÀFICA (IVAC – FILMOTECA VALENCIANA)


 “Es tracta d’un conjunt de pel·lícules de curta durada, realitzades per a projectors de joguet a principis del segle XX i que cal situar en els orígens del cinema d’animació. Cada pel·lícula inclou una acció molt simple, similar a les de les plaques de llanterna màgica o les tires del zoòtrop, que està “litografiada” sobre el suport de cel·luloide i que era projectada en bucle.
Els projectors van començar a fabricar-se a la fi del segle XIX en Nuremberg (Alemanya), un dels centres industrials jogueters més importants del món. Els materials dels que disposa la Filmoteca van arribar al llarg de diversos anys a través de diversos dipositants. Els indicis les assenyalen com a produccions alemanyes i franceses, però les dades sobre aquest tipus de producció són molt escassos.”


SEQÜÈNCIES DELS ORÍGENS DE L’ANIMACIÓ CINEMATOGRÀFICA- I (Alemanya, 1905-1910)

SEQÜÈNCIES DELS ORÍGENS DE L’ANIMACIÓ CINEMATOGRÀFICA - II (Primera dècada del segle XX)

SEQÜÈNCIES DELS ORÍGENS DE L’ANIMACIÓ CINEMATOGRÀFICA - III (Primera dècada del segle XX)